top of page
2018_REFLECTIONZEIST_EXTERIOR_REV4_edite

BOUW INFORMATIE MANAGEMENT

Keten geïntegreerd bouwen

BouwXS treedt op als bouwheer  bij de ontwikkeling, engineering en realisatie van nieuwbouwprojecten.

Als bouwheer verstrekken wij opdrachten aan architecten en aannemers bij het realiseren van bouwwerken. We begeleiden het ontwerpproces, regelen de aanbesteding en zijn, indien gewenst, de opdrachtgever van de aannemer.

De ontwerpen van de architect worden door ons uitgewerkt in BIM (Bouw Informatie Modellen). Met BIM borgen wij de processen en informatie. Door ketenintegratie worden de processen geoptimaliseerd waardoor de organisatiekosten en faalkosten reduceren.  Ook nieuwbouwprojecten met lagere volumes en een hogere diversiteit worden technisch en financieel sneller haalbaar.

Bouw Informatie Management
BIM: Over
BXS-8004_edited.jpg

CONCEPTUEEL BOUWEN

BouwXS platform voor Bouwconcepten

Nieuwbouw moet beter! Conceptueel Bouwen is een effectieve en doelmatige manier om nieuwbouw ontwikkelingen in te vullen. 

Met conceptueel bouwen kunnen industrieel geproduceerde eindproducten geleverd worden waarbij alle projecten allemaal uniek zijn maar in basis structureel overeen komen. BIM, virtual reality en robotisering versterken de meerwaarde van bouwconcepten.

BouwXS ontwikkelt  platformen voor bouwconcepten.

ONZE WERKZAAMHEDEN

ENGINEERING

3D Bouw Informatie Model

Bouwen met bouwXS is bouwen met een 3D Bouw Informatie Model. Onze projecten worden “virtueel gebouwd” alvorens ze daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Om het proces en het product te optimaliseren engineeren we onze projecten bouwkundig- en installatietechnisch. BIM is de bron voor alle gegevens in iedere fase.

Reflection BIM.png
TS-20160608-Kerckebosch-24.jpg

BOUWKOSTEN

Quantity Surveyor

Door digitale koppelingen met ons BIM worden calculatiehoeveelheden gegenereerd.  Door de koppeling met  bouwkosten bibliotheken is er vroegtijdig inzicht in de bouwkosten. 

In de prijsvormingsfase wordt met gegevens vanuit BIM gebruikt voor de offerte uitvraag. Als quantity surveyor generen we alle hoeveelheden uit onze modellen. Geen discussies over hoeveelheden. 

BOUWVOORBEREIDING

Industrieel maatwerk

Met de toeleverende industrie worden de te prefabriceren bouwdelen digitaal 3D uitgewisseld. Met behulp van Clash detectie worden de "bouwstenen" gecontroleerd, de onderlinge relaties afgestemd en vervolgens geaccordeerd voor productie. Deze prefab bouwdelen worden onder optimale omstandigheden geprefabriceerd. Op deze wijze wordt industrieel geproduceerd maatwerk geleverd

verbo6.jpg
Realisatie.png

REALISATIE

Legolisering van de bouw

Met onze "bouwstenen" kun je net als met LEGO alles maken. Bouwen wordt assembleren. Tijdens de realisatie wordt met behulp van online systemen voor alle projectpartners, projectmanagers en leveranciers de voortgang en kwaliteit bewaakt.

KLANTBEGELEIDING

Virtual Reality

Vanuit onze Bouw Informatie Modellen transformeren wij de projecten LIVE in een interactieve virtuele omgeving. 

Met simulators en virtuele presentaties kunnen kopers het project beleven. 

 Met Virtual Reality bieden we levensecht inzicht in het ontwerp en de gemaakte keuze's. Bij iedere stap en iedere wijziging tot het kleinste detail.

 

Alle informatie en communicatie met kopers komt samen  in het online BouwXS klantportaal.   

VR.png
BIM: Diensten
BIM: Voor wie?

voor wie?

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

Met BouwXS als Bouw Informatie Manager is het mogelijk om de traditionele tegenstelling die ontstaat in de aannemer-opdrachtgever relatie te omzeilen en projecten gezamenlijk in te gaan.
Bij (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap neemt BouwXS de verantwoordelijk op voor de uitwerking, prijsvorming, planning en realisatie van de projecten.

Als opdrachtgever heeft u objectief, gedetailleerd en gericht advies, financiële transparantie en meer zekerheid.

Hoofdaannemers

Woningbouwprojecten worden kleinschaliger en kennen een grotere verscheidenheid aan architectuur. Uw organisatie structuur is ingericht op grootschalige projecten. Gevarieerde architectuur, kleine aantallen en een op maat product voor de klant geeft een te grote urenbelasting.

BouwXS verzorgt de gehele voorbereiding en afstemming. U kunt zich richten op uw kerntaken!

Bouwbedrijven

U heeft uw focus op de uitvoering. Met vakmensen voert u op locatie uw werkzaamheden uit. Uw bedrijfsbureau wordt teveel belast met de klantbegeleiding en indien gekozen wordt voor prefab bouw met de werkvoorbereiding. BouwXS verzorgt de gehele afstemming met de klant en voorbereiding.

Architecten

Uw ontwerp moet "As Built" worden uitgewerkt. Een uitwerking die recht doet aan uw ontwerp en de uitvoeringsrisico's minimaliseert. Wij engineren uw ontwerp uit in ons 3D Bouw Informatie Model tot een Uitvoerings gereed Ontwerp.

Indien gewenst ondersteunen wij u in ons BIM tijdens de besteksfase en borgen alle klantkeuzes in ons model. De informatie is voor alle betrokken partijen beschikbaar in ons online  klantportaal. Een online dossier dat altijd beschikbaar en actueel is.

OVER ONS

BouwXS bestaat uit een team zeer gepassioneerde en hoog opgeleide bouwkundigen, die met een totaal eigen kijk op het engineeren en realiseren van bouwprojecten het verschil willen maken.
Sinds onze start in 2008 is ons doel tot op de dag van vandaag onveranderd: Nederland laten zien dat er een heel nieuwe manier van ontwerpen en bouwen gewoon mogelijk is

BIM: Contact

CONTACT

bottom of page