2018_REFLECTIONZEIST_EXTERIOR_REV4_edite

BOUW INFORMATIE MANAGEMENT

Keten geïntegreerd bouwen

De consument wil hogere kwaliteit tegen lagere kosten, met keuzevrijheid en flexibiliteit. Naast de wens van de klant, worden de kwaliteits-, duurzaamheids- en omgevingseisen strenger. Om aan al die verschillende eisen en wensen te kunnen blijven voldoen, moet de bouw efficiënter worden georganiseerd. Dit kan door middel van Proces- en

product optimalisatie op industrieel niveau.

BIM (Bouw Informatie Modellen) is onze oplossing om uw bouwprojecten naar een hoger niveau te tillen. Door ketenintegratie worden  de organisatiekosten en faalkosten gereduceerd. Nieuwbouwprojecten met lagere volumes en een hogere diversiteit zijn technisch en financieel sneller haalbaar.

Met BIM treedt BouwXS op bij de ontwikkeling, uitwerking  en realisatie van nieuwbouwprojecten. BIM levert een vloeiend, efficiënt en foutloos proces op. 

 
 
BXS-8004_edited.jpg

CONCEPTUEEL BOUWEN

BouwXS platform voor Bouwconcepten

Nieuwbouw moet beter! Conceptueel Bouwen is een effectieve en doelmatige manier om nieuwbouw ontwikkelingen in te vullen. 

BouwXS ontwikkelt bouwconcepten voor de woningbouw. Met de "bouwstenen" worden industrieel geproduceerde eindproducten geleverd waarbij alle projecten allemaal uniek zijn maar in basis structureel overeen komen. BIM, virtual reality en robotisering versterken de meerwaarde van onze bouwconcepten.

 

Er ontstaan kwalitatief hoogwaardige, comfortabele woningen afgestemd op de wensen van de individuele klant. Onze concepten zijn geschikt voor zowel de enkelvoudige als seriematige woningbouw projecten

MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN

Reflection BIM.png

ENGINEERING

3D Bouw Informatie Model

Bouwen met bouwXS is bouwen met een 3D Bouw Informatie Model. Om de totale bouwkolom aan te sturen engineeren we onze projecten bouwkundig- en installatietechnisch uit in een 3D Bouw Informatie Model.
Dit model is de bron voor alle gegevens in iedere fase. Onze projecten worden “virtueel gebouwd” alvorens ze worden gerealiseerd.

BOUWPORTAAL

Informatie op de juiste plaats en bij de juiste persoon

Ons bouwXS portaal biedt snel en gemakkelijk een actuele weergave van het project. Het online dossier is beschikbaar voor alle bij de bouw betrokken projectpartners. Alle juiste documenten, tekeningen en modellen zijn gestructureerd beschikbaar. 

TS-20160608-Kerckebosch-24.jpg

PRIJSVORMING

Quantity Surveyor

Door digitale koppelingen met ons BIM worden calculatiehoeveelheden gegenereerd.  Door de koppeling met  bouwkosten bibliotheken is er vroegtijdig inzicht in de bouwkosten. 

In de prijsvormingsfase wordt met gegevens vanuit BIM gebruikt voor de offerteuitvraag. Als quantity surveyor generen we alle hoeveelheden uit onze modellen. Geen discussies over hoeveelheden. 

BOUWVOORBEREIDING

Industrieel maatwerk

Met de toeleverende industrie wordt 3D digitaal gegevens uitgewisseld. Met behulp van Clash detectie worden de "bouwstenen" gecontroleerd en worden de onderlinge relaties afgestemd. Deze worden vervolgens onder optimale omstandigheden geprefabriceerd. Op deze wijze wordt industrieel geproduceerd maatwerk geleverd

verbo6.jpg
Realisatie.png

REALISATIE

Legolisering van de bouw

Met onze "bouwstenen" kun je net als met LEGO alles maken. Bouwen wordt assembleren. Tijdens de realisatie wordt met behulp van online systemen voor alle projectpartners, projectmanagers en leveranciers de voortgang en kwaliteit bewaakt.

Kopersbegeleiding

Virtual Reality

Vanuit onze Bouw Informatie Modellen transformeren wij de projecten LIVE in een interactieve virtuele omgeving. 

Met simulators en virtuele presentaties kunnen kopers het project beleven. 

 Met Virtual Reality bieden we levensecht inzicht in het ontwerp en de gemaakte keuze's. Bij iedere stap en iedere wijziging tot het kleinste detail.

 

Alle communicatie met kopers geschiedt vanuit ons BouwXS klantportaal waar alle informatie voor de koper samenkomt.   

VR.png
 
 

voor wie?

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

Met BouwXS als Bouw Informatie Manager is het mogelijk om de traditionele tegenstelling die ontstaat in de aannemer-opdrachtgever relatie te omzeilen en projecten gezamenlijk in te gaan.
Bij (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap neemt BouwXS de verantwoordelijk op voor de uitwerking, prijsvorming, planning en realisatie van de projecten.


Als opdrachtgever heeft u objectief, gedetailleerd en gericht advies, financiële transparantie en meer zekerheid.

Hoofdaannemers

Woningbouwprojecten worden kleinschaliger en kennen een grotere verscheidenheid aan architectuur. Uw organisatie structuur is ingericht op grootschalige projecten. Gevarieerde architectuur, kleine aantallen en een op maat product voor de klant geeft een te grote urenbelasting.

BouwXS verzorgt de gehele voorbereiding en afstemming. U kunt zich richten op uw kerntaken!

Bouwbedrijven

U heeft uw focus op de uitvoering. Met vakmensen voert u op locatie uw werkzaamheden uit. Uw bedrijfsbureau wordt teveel belast met de klantbegeleiding en indien gekozen wordt voor prefab bouw met de werkvoorbereiding. BouwXS verzorgt de gehele afstemming met de klant en voorbereiding.

OVER ONS

BouwXS bestaat uit een team zeer gepassioneerde en hoog opgeleide bouwkundigen, die met een totaal eigen kijk op het engineeren en realiseren van bouwprojecten het verschil willen maken.
Sinds onze start in 2008 is ons doel tot op de dag van vandaag onveranderd: Nederland laten zien dat er een heel nieuwe manier van ontwerpen en bouwen gewoon mogelijk is

 

CONTACT