top of page
2018_REFLECTIONZEIST_EXTERIOR_REV4_edite

BOUW INFORMATIE MANAGEMENT

Keten geïntegreerd bouwen

De consument wil hogere kwaliteit tegen lagere kosten, met keuzevrijheid en flexibiliteit. Naast de wens van de klant, worden de kwaliteits-, duurzaamheids- en omgevingseisen strenger. Om aan al die verschillende eisen en wensen te kunnen blijven voldoen, moet de bouw efficiënter worden georganiseerd. Dit kan door middel van Proces- en product optimalisatie op industrieel niveau.

BIM (Bouw Informatie Modellen) is onze oplossing om uw bouwprojecten naar een hoger niveau te tillen. Door ketenintegratie wordt het proces geoptimaliseerd waardoor de organisatiekosten en faalkosten gereduceerd. Nieuwbouwprojecten met lagere volumes en een hogere diversiteit zijn technisch en financieel sneller haalbaar.

Met BIM treedt BouwXS op bij de ontwikkeling, uitwerking  en realisatie van nieuwbouwprojecten. BIM levert een vloeiend, efficiënt en foutloos proces op. 

Bouw Informatie Management
BIM: Over
BXS-8004_edited.jpg

CONCEPTUEEL BOUWEN

BouwXS platform voor Bouwconcepten

Nieuwbouw moet beter! Conceptueel Bouwen is een effectieve en doelmatige manier om nieuwbouw ontwikkelingen in te vullen. 

Met conceptueel bouwen kunnen industrieel geproduceerde eindproducten geleverd worden waarbij alle projecten allemaal uniek zijn maar in basis structureel overeen komen. BIM, virtual reality en robotisering versterken de meerwaarde van bouwconcepten.

BouwXS ontwikkelt platformen voor bouwconcepten in de woningbouw. 

Er ontstaan kwalitatief hoogwaardige, comfortabele woningen afgestemd op de wensen van de individuele klant. 

MEER INFORMATIE OVER ONZE DIENSTEN

Reflection BIM.png

ENGINEERING

3D Bouw Informatie Model

Bouwen met bouwXS is bouwen met een 3D Bouw Informatie Model. Onze projecten worden “virtueel gebouwd” alvorens ze daadwerkelijk worden gerealiseerd.

Om het proces en het product te optimaliseren engineeren we onze projecten bouwkundig- en installatietechnisch. BIM is de bron voor alle gegevens in iedere fase.

BOUWPORTAAL

Informatie op de juiste plaats en bij de juiste persoon

Ons bouwXS portaal biedt snel en gemakkelijk een actuele weergave van het project. Het online dossier is beschikbaar voor alle bij de bouw betrokken projectpartners. Alle juiste documenten, tekeningen en modellen zijn gestructureerd beschikbaar. 

TS-20160608-Kerckebosch-24.jpg

PRIJSVORMING

Quantity Surveyor

Door digitale koppelingen met ons BIM worden calculatiehoeveelheden gegenereerd.  Door de koppeling met  bouwkosten bibliotheken is er vroegtijdig inzicht in de bouwkosten. 

In de prijsvormingsfase wordt met gegevens vanuit BIM gebruikt voor de offerte uitvraag. Als quantity surveyor generen we alle hoeveelheden uit onze modellen. Geen discussies over hoeveelheden. 

BOUWVOORBEREIDING

Industrieel maatwerk

Met de toeleverende industrie worden de te prefabriceren bouwdelen digitaal 3D uitgewisseld. Met behulp van Clash detectie worden de "bouwstenen" gecontroleerd, de onderlinge relaties afgestemd en vervolgens geaccordeerd voor productie. Deze prefab bouwdelen worden onder optimale omstandigheden geprefabriceerd. Op deze wijze wordt industrieel geproduceerd maatwerk geleverd

verbo6.jpg
Realisatie.png

REALISATIE

Legolisering van de bouw

Met onze "bouwstenen" kun je net als met LEGO alles maken. Bouwen wordt assembleren. Tijdens de realisatie wordt met behulp van online systemen voor alle projectpartners, projectmanagers en leveranciers de voortgang en kwaliteit bewaakt.

Kopersbegeleiding

Virtual Reality

Vanuit onze Bouw Informatie Modellen transformeren wij de projecten LIVE in een interactieve virtuele omgeving. 

Met simulators en virtuele presentaties kunnen kopers het project beleven. 

 Met Virtual Reality bieden we levensecht inzicht in het ontwerp en de gemaakte keuze's. Bij iedere stap en iedere wijziging tot het kleinste detail.

 

Alle informatie en communicatie met kopers komt samen  in het online BouwXS klantportaal.   

VR.png
BIM: Diensten
BIM: Voor wie?

voor wie?

(Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap

Met BouwXS als Bouw Informatie Manager is het mogelijk om de traditionele tegenstelling die ontstaat in de aannemer-opdrachtgever relatie te omzeilen en projecten gezamenlijk in te gaan.
Bij (Collectief) Particulier Opdrachtgeverschap neemt BouwXS de verantwoordelijk op voor de uitwerking, prijsvorming, planning en realisatie van de projecten.

Als opdrachtgever heeft u objectief, gedetailleerd en gericht advies, financiële transparantie en meer zekerheid.

Hoofdaannemers

Woningbouwprojecten worden kleinschaliger en kennen een grotere verscheidenheid aan architectuur. Uw organisatie structuur is ingericht op grootschalige projecten. Gevarieerde architectuur, kleine aantallen en een op maat product voor de klant geeft een te grote urenbelasting.

BouwXS verzorgt de gehele voorbereiding en afstemming. U kunt zich richten op uw kerntaken!

Bouwbedrijven

U heeft uw focus op de uitvoering. Met vakmensen voert u op locatie uw werkzaamheden uit. Uw bedrijfsbureau wordt teveel belast met de klantbegeleiding en indien gekozen wordt voor prefab bouw met de werkvoorbereiding. BouwXS verzorgt de gehele afstemming met de klant en voorbereiding.

Uw ontwerp moet "As Built" worden uitgewerkt. Een uitwerking die recht doet aan uw ontwerp en de uitvoeringsrisico's minimaliseert. Wij engineren uw ontwerp uit in ons 3D Bouw Informatie Model tot een Uitvoerings gereed Ontwerp.

Indien gewenst ondersteunen wij u in ons BIM tijdens de besteksfase en borgen alle klantkeuzes in ons model. De informatie is voor alle betrokken partijen beschikbaar in ons online  klantportaal. Een online dossier dat altijd beschikbaar en actueel is.

Architecten

OVER ONS

BouwXS bestaat uit een team zeer gepassioneerde en hoog opgeleide bouwkundigen, die met een totaal eigen kijk op het engineeren en realiseren van bouwprojecten het verschil willen maken.
Sinds onze start in 2008 is ons doel tot op de dag van vandaag onveranderd: Nederland laten zien dat er een heel nieuwe manier van ontwerpen en bouwen gewoon mogelijk is

BIM: Contact

CONTACT

bottom of page